Thông báo v/v ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung (NTP)

2665 lượt xem
Thực hiện Quyết định số: 165/QĐ-SGDHN ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong.
Thông báo v/v ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung (NTP)

Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung (phần cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 28 tháng 01 năm 2011 với tỷ lệ thưởng cổ phiếu 1:1) như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán: NTP

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 21.668.998 cổ phiếu

- Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 216.689.980.000 đồng

- Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Sáu, ngày 29/04/2011

 


Trân trọng thông báo!

 


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

admin

Bình luận (0)

Viết bình luận của bạn

Vui lòng điền Captcha trên trước khi gửi bình luận

Tin tức liên quan