Đảng bộ Cty CP nhựa Thiếu niên Tiền Phong: Xây dựng lực lượng kế thừa "Vừa hồng vừa chuyên"

3153 lượt xem
Để duy trì được tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, đoàn kết, thống nhất thì trong nhiều năm qua, Đảng bộ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã đặc biệt chú trọng tới công tác xây dựng Đảng.
Đảng bộ Cty CP nhựa Thiếu niên Tiền Phong: Xây dựng lực lượng kế thừa "Vừa hồng vừa chuyên"

17Để tìm hiểu về những thành tựu về công tác xây dựng phát triển tổ chức Đảng của đơn vị, phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Bá Phúc - Bí thư Đảng bộ kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong. Trần Tùng thực hiện.

 

Trong bối cảnh đất nước hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng bộ Công ty đã có những giải pháp và định hướng như thế nào nhằm phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng viên trong mỗi doanh nghiệp?

 

Trong suốt quá trình phát triển, Đảng bộ Công ty luôn song hành với chính quyền địa phương để lãnh đạo chỉ đạo cán bộ công nhân viên (CBCNV) đoàn kết xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Đặc biệt từ khi đổi mới cơ chế quản lý từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần (năm 2005) thì vai trò Đảng bộ cũng có nhiều đổi mới để phù hợp với thực tiễn. Những năm qua, đất nước hội nhập sâu vào kinh tế quốc tế thì chúng ta thấy một điều rõ ràng là công tác Đảng ở các doanh nghiệp nhiều khi gặp những khó khăn nhất định, đặc biệt với những doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước. Với Nhựa Tiền Phong từ ngày cổ phần hóa, thì chúng tôi xác định vai trò lãnh đạo của Đảng cần luôn được duy trì và khẳng định trong mọi hoạt động. Chúng tôi đã xây dựng cơ chế hoạt động, quy chế phối hợp công tác giữa Đảng bộ, Hội đồng Quản trị (HĐQT), và Ban điều hành. Trong quy chế đó, chỉ rõ vai trò trách nhiệm của Đảng bộ trong việc cùng với HĐQT, Ban điều hành xây dựng kế hoạch, chiến lược đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất của doanh nghiệp và trong mọi hoạt động của doanh nghiệp đều có ý kiến tham gia lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ. Đảng bộ đã lãnh đạo chỉ đạo lôi cuốn được cán bộ, đảng viên là nhân tố tích cực nhất trong mọi phong trào thi đua lao động sản xuất và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu.

 

Thực tế cho thấy, đã có không ít doanh nghiệp tiền thân là doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa thì quá trình này gặp phải những khó khăn. Với Nhựa Tiền Phong thì những trở ngại gặp phải những ngày đầu cổ phần hóa là gì và Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo tập thể CBCNV vượt qua như thế nào, thưa ông?

 

Khi chuyển đổi mô hình từ doanh nghiệp nhà nước sang cổ phần thì người lao động và kể cả cán bộ của Công ty chưa hiểu biết nhiều về vấn đề cổ phần hóa; đặc biệt là vị trí, vai trò, quyền lợi của người lao động, của cán bộ công nhân viên, của Đảng viên trong Công ty như thế nào còn là một dấu hỏi. Ban đổi mới doanh nghiệp của Công ty kết hợp với Ban đổi mới doanh nghiệp của Bộ Công Thương mở những lớp tuyên truyền nhưng trong tư tưởng của CBCNV vẫn còn những băn khoăn. Trong hoàn cảnh ấy, Đảng bộ cũng có rất nhiều biện pháp để vận động, thuyết phục, giáo dục cho CBCNV thông với tư tưởng đổi mới cơ chế quản lý của Đảng và Nhà nước. Trong đó, Đảng bộ đóng vai trò rất lớn giúp CBCNV hiểu được những chân lý trong vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp; quyền lợi, vấn đề công ăn việc làm liên quan tới đời sống người lao động sau cổ phần hóa như thế nào để cho người công nhân yên tâm khi chuyển đổi mô hình. Sau 6 năm doanh nghiệp cổ phần hóa, hiệu quả đạt được rất rõ qua mức độ tăng trưởng hàng năm từ 10-20%, thậm chí có những chỉ tiêu tới 30%. Trước năm 2005, tiền lương người lao động trung bình trên dưới 2 triệu/người/tháng. Tới nay đã được tăng lên tới 5,5 triệu/người/tháng. Hàng năm, Công ty đạt chỉ tiêu tăng trưởng từ 10-25%, thậm chí có những chỉ tiêu tới 30%.

 

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ Công ty được ghi nhận với những danh hiệu cao quý như nhiều năm liền được tuyên dương Đảng bộ xuất sắc tiêu biểu của quận Ngô Quyền và thành phố Hải Phòng. Năm 2011, Đảng bộ Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền Phong được Ban Tuyên giáo Trung ương bình chọn và tôn vinh là một trong số 100 Đảng bộ cơ sở xuất sắc nhất trong khối doanh nghiệp toàn quốc.

 

Là một đơn vị có tổ chức Đảng vững mạnh, ông có thể chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp về kinh nghiệm của đơn vị trong công tác phát triển Đảng, đặc biệt là công tác bồi dưỡng lớp Đảng viên trẻ?

 

Khi tiến hành cổ phần hóa, thì số lượng đảng viên của Công ty mới có khoảng 80 đồng chí. Hiện nay, số lượng đảng viên đã tăng lên 139 đồng chí/ 1000 CBCNV. Để duy trì được tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, đoàn kết, thống nhất thì trong nhiều năm qua, Đảng bộ Công ty đã đặc biệt chú trọng tới công tác xây dựng Đảng. Hàng năm, chúng tôi lựa chọn những cán bộ Đảng viên trẻ xuất sắc, có trình độ chuyên môn, có trình độ chính trị, tư tưởng vững vàng để tổ chức các khóa đào tạo ngắn và dài hạn tại Công ty và ở các trung tâm đào tạo của quốc gia nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cũng như năng lực chính trị. Và những đồng chí này là nguồn cán bộ để phục vụ cho công cuộc đổi mới bộ máy quản lý, sản xuất của đơn vị. Công ty còn tổ chức tham quan học tập ở nước ngoài để nâng cao tầm hiểu biết, tiếp xúc với khoa học kỹ thuật, dây chuyền công nghệ tiên tiến của các nước. Đảng viên trẻ được bổ nhiệm, được đào tạo đã phát huy rất tốt vai trò của mình trong các bộ máy quản lý sản xuất của Công ty. Những cán bộ trẻ này là hạt nhân trong mọi phong trào hoạt động tại các phòng ban phân xưởng và mọi hoạt động của đơn vị. Trong lớp đảng viên trẻ của Công ty hiện nay, có nhiều tấm gương tiêu biểu như: đồng chí Phạm Văn Long- Trưởng phòng Hành chính quản trị, đồng chí Ngô Thu Thủy- Trưởng phòng Kỹ thuật, đồng chí Trần Nhật Linh - Phó phòng Nghiên cứu thiết kế....Trong công tác xây dựng đảng, chúng tôi luôn chú trọng việc đào tạo cán bộ vừa có trình độ chuyên môn tay nghề, vừa có trình độ chính trị theo đúng lời Bác Hồ dạy là đào tạo cán bộ "vừa hồng vừa chuyên".

 

admin

Bình luận (0)

Viết bình luận của bạn

Vui lòng điền Captcha trên trước khi gửi bình luận

Tin tức liên quan