Nhựa Tiền Phong được chọn vào danh sách ASEAN Stars

1244 lượt xem
Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội (HNX) đã tổ chức Hội nghị doanh nghiệp niêm yết năm 2012, đồng thời chính thức khai trương Hệ thống Quản lý thông tin doanh nghiệp niêm yết (CIMS). Nhựa Tiền phong là một trong những doanh nghiệp niêm yết đầu tiên đăng ký tham gia Hệ thống quản lý thông tin CIMS.
Nhựa Tiền Phong được chọn vào danh sách ASEAN Stars

Với những tính năng ưu việt của CIMS, những thông tin doanh nghiệp sẽ được chuyển tải một cách nhanh chóng, đầy đủ, chính xác đến các nhà đầu tư thông qua khả năng tích hợp thông tin giữa website của doanh nghiệp và website của Sở Giao dịch cũng như của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
  

 

Cũng trong Hội nghị này, Nhựa Tiền phong đã vinh dự là 1 trong 30 doanh nghiệp niêm yết đầu tiên của Việt nam được chọn vào danh sách ASEAN Stars. Có tên trong danh sách này, cổ phiếu NTP sẽ được cập nhật thông tin thường xuyên trên trang website aseanexchanges.com. Đây là website được HOSE và HNX cùng các Sở Giao dịch chứng khoán khác trong khối ASEAN xây dựng nhằm đưa thông tin về các Sở để thu hút các nhà đầu tư và làm cơ sở triển khai liên kết giao dịch ASEAN.
Với sứ mệnh là một trong những ASEAN Stars, Nhựa Tiền phong sẽ tích cực hoạt động trong việc quảng bá thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài khối ASEAN.

 

Trần Hùng Cường - Phòng Tổ chức Lao động

admin

Bình luận (0)

Viết bình luận của bạn

Vui lòng điền Captcha trên trước khi gửi bình luận

Tin tức liên quan