Nhựa Tiền Phong đón nhận chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005

1888 lượt xem
Ngày 7 tháng 2 năm 2013 Phòng thử nghiệm công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã chính thức được Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) cấp chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005 mã số VILAS 625 công nhận về lĩnh vực thử nghiệm cơ học. Phòng thử nghiệm của Công ty Nhựa Tiền Phong là Phòng thử nghiệm của doanh nghiệp sản xuất sản phẩm ống và phụ tùng nối ống từ nhựa u.PVC; PE; PPR đầu tiên trong cả nước được Văn phòng công nhận chất lượng Việt nam cấp chứng chỉ công nhận VILAS (VILAS là hệ thống công nhận phòng thử ng
Nhựa Tiền Phong đón nhận chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005

Đây là sự kiện quan trọng ghi nhận kết quả của việc quan tâm, sự nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty, Ban chỉ đạo ISO và tập thể cán bộ công nhân viên phòng thử nghiệm của Nhựa Tiền Phong trong việc đầu tư thiết bị thí nghiệm và xây dựng, áp dụng, tiêu chuẩn hóa quy trình thử nghiệm đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC17025:2005.

Việc đạt được chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005 đã chứng tỏ Nhựa Tiền Phong có khả năng cung cấp các kết quả thử nghiệm có độ chính xác cao đối với 16 phương pháp thử được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn Quốc tế và trong nước.

 

Điều này mang lại sự tin cậy cho khách hàng khi sử dụng các sản phẩm của Nhựa Tiền Phong cũng như hỗ trợ thử nghiệm cho các doanh nghiệp sản xuất ống và phụ tùng nối ống trong khu vực chưa đáp ứng yêu cầu thử nghiệm, chia sẻ công việc thử nghiệm đối với các Trung tâm thử nghiệm và là phòng thử nghiệm tin cậy khi tham gia các phép thử so sánh liên phòng.
Với kết quả đạt được trên, Phòng thử nghiệm Nhựa Tiền Phong cam kết duy trì và cải tiến liên tục để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 đồng thời tiếp tục đầu tư để mở rộng phạm vi công nhận nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng của Công ty cũng như bên ngoài.
Sự kiện này cũng là bằng chứng cho thấy cam kết “luôn không ngừng phấn đấu nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng tốt nhất” trong Chính sách chất lượng đã được Nhựa Tiền Phong luôn quan tâm và thực hiện.

 

Nguyễn Thanh Hải - Phòng Quản lý chất lượng

admin

Bình luận (0)

Viết bình luận của bạn

Vui lòng điền Captcha trên trước khi gửi bình luận

Tin tức liên quan