Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

1199 lượt xem
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Nhựa Tiền Phong đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều nội dung mới được thông qua.
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã được tổ chức long trọng vào ngày 19/4/2019 tại Hội trường lớn – Trụ sở chính của công ty với sự tham dự của 205 đại biểu, đại diện cho 79.061.857 cổ phần và chiếm 88,5943% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đã nhất trí thông qua các chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2019, trong đó mục tiêu doanh thu được đặt ra là 5000 tỷ đồng, tỉ lệ tăng trưởng dự kiến 8-10% so với 2018, sản lượng bán hàng đạt 99,200 tấn và lợi nhuận trước thuế dự kiến là 425 tỷ đồng, đồng thời trả cổ tức tại mức 10%.

 

 

 

 

 

Tại Đại hội, Ban Lãnh đạo đã báo cáo chi tiết và cụ thể các vấn đề xoay quanh những nội dung trọng tâm như: Kế hoạch chiếm giữ thị phần, Kế hoạch kinh doanh trong năm 2019, Phương án phân phối lợi nhuận, 02 người đại diện pháp luật (Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc).

 

 

 

Ngay tại Đại hội, các cổ đông cũng đã nhất trí bầu thêm một thành viên HĐQT độc lập, nâng tổng thành viên HĐQT lên 08 người cho nhiệm kỳ 2015-2020. Với 191 phiếu, chiếm 97,5% trên tổng số phiếu bầu, Ông Đào Anh Thắng (sinh ngày 02/12/1991, thạc sĩ Tài chính) đã chính thức trở thành thành viên HĐQT độc lập, nâng tổng thành viên HĐQT lên 08 người cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhiệm kỳ 2015 - 2022.

 

 

 

Sau thời gian làm việc nghiêm túc và hiệu quả, ĐHĐCĐ Nhựa Tiền Phong 2019 đã kết thúc thành công tốt đẹp và các báo cáo, tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ gần tuyệt đối. Đồng thời, các cổ đông đã nắm rõ thêm về phương thức vận hành, lý do đầu tư và các chính sách kinh doanh mà NTP đang áp dụng, qua đó củng cố thêm niềm tin dành cho công ty và hiểu được sự quyết tâm, trách nhiệm của BLĐ công ty trong việc phát triển thương hiệu cũng như đảm bảo quyền lợi tối đa cho cổ đông.

 

admin

Bình luận (0)

Viết bình luận của bạn

Vui lòng điền Captcha trên trước khi gửi bình luận

Tin tức liên quan