Dự án MB Land Hàm Nghi – Hà Nội

2387 lượt xem
Dự án MB Land Hàm Nghi – Hà Nội
Dự án MB Land Hàm Nghi – Hà Nội
  • Thời gian thực hiện: 2017
  • Sản phẩm: Ống và phụ kiện u.PVC,PPR, OLDĐ
  • Giá trị (đồng): Hơn 10 tỷ
admin

Bình luận (0)

Viết bình luận của bạn

Vui lòng điền Captcha trên trước khi gửi bình luận

Tin tức liên quan