Dự án S3 Sky Lake Phạm Hùng

2863 lượt xem
Dự án S3 Sky Lake Phạm Hùng
Dự án S3 Sky Lake Phạm Hùng
  • Thời gian thực hiện: 2017 - 2018
  • Sản phẩm: Ống và phụ kiện u.PVC, PPR, OLDĐ
  • Giá trị (đồng): Hơn 16 tỷ

Dự án S3 Sky Lake Phạm Hùng

Hơn 16 tỷ

Ống và phụ kiện u.PVC, PPR, OLDĐ

2017 – 2018

admin

Bình luận (0)

Viết bình luận của bạn

Vui lòng điền Captcha trên trước khi gửi bình luận

Tin tức liên quan