Dự án Ancora Resident (số 3 Lương Yên - HBT)

3880 lượt xem
Dự án Ancora Resident (số 3 Lương Yên - HBT)
Dự án Ancora Resident (số 3 Lương Yên - HBT)
  • Thời gian thực hiện: 2017
  • Sản phẩm: Ống và phụ kiện u.PVC, PPR, OLDĐ
  • Giá trị (đồng): Gần 15 tỷ
admin

Bình luận (0)

Viết bình luận của bạn

Vui lòng điền Captcha trên trước khi gửi bình luận

Tin tức liên quan