Dự án H3 Green Bay

3046 lượt xem
Dự án H3 Green Bay
Dự án H3 Green Bay
  • Thời gian thực hiện: 2017 - 2018
  • Sản phẩm: Ống và phụ kiện u.PVC, PPR, OLDĐ
  • Giá trị (đồng): Hơn 23,8 tỷ
admin

Bình luận (0)

Viết bình luận của bạn

Vui lòng điền Captcha trên trước khi gửi bình luận

Tin tức liên quan