Dự án HD Mon Mỹ Đình – Hà Nội

2356 lượt xem
Dự án HD Mon Mỹ Đình – Hà Nội
Dự án HD Mon Mỹ Đình – Hà Nội
  • Thời gian thực hiện: 2017
  • sản phẩm: Ống và phụ kiện u.PVC, PPR, OLDĐ
  • Giá trị (đồng): Hơn 10 tỷ
admin

Bình luận (0)

Viết bình luận của bạn

Vui lòng điền Captcha trên trước khi gửi bình luận

Tin tức liên quan