Dự án thành phối giao lưu – Ngôi Sao An Bình

3084 lượt xem
Dự án thành phối giao lưu – Ngôi Sao An Bình
Dự án thành phối giao lưu – Ngôi Sao An Bình
  • Thời gian thực hiện: 2016 - 2017
  • Sản phẩm: Ống và phụ kiện uPVC, PRR, OLDĐ
  • Giá trị (đồng): Hơn 20 tỷ đồng
admin

Bình luận (0)

Viết bình luận của bạn

Vui lòng điền Captcha trên trước khi gửi bình luận

Tin tức liên quan