Dự án nhà máy may Texhong – Quảng Ninh

3159 lượt xem
Dự án nhà máy may Texhong – Quảng Ninh
Dự án nhà máy may Texhong – Quảng Ninh
  • Thời gian thực hiện: 2017
  • Sản phẩm: Ống và phụ kiện HDPE
  • Giá trị (đồng): Hơn 40 tỷ đồng
admin

Bình luận (0)

Viết bình luận của bạn

Vui lòng điền Captcha trên trước khi gửi bình luận

Tin tức liên quan