Dự án Green Bay - Hà Nội

1523 lượt xem
Dự án Green Bay - Hà Nội
Dự án Green Bay - Hà Nội
  • Thời gian thực hiện: 2017- 2018
  • Sản phẩm: Ống và phụ kiện u.PVC, PPR, OLDĐ
  • Giá trị (đồng): Hơn 15 tỷ
admin

Bình luận (0)

Viết bình luận của bạn

Vui lòng điền Captcha trên trước khi gửi bình luận

Tin tức liên quan