Dự án CT1 Phát triển nhà Hoàng Mai – Hà Nội

2376 lượt xem
Dự án CT1 Phát triển nhà Hoàng Mai – Hà Nội
Dự án CT1 Phát triển nhà Hoàng Mai – Hà Nội
  • Thời gian thực hiện: 2017
  • Sản phẩm: Ống và phụ kiện u.PVC, PPR, OLDĐ
  • Giá trị (đồng): Hơn 10 tỷ

Dự án CT1 Phát triển nhà Hoàng Mai – Hà Nội

Hơn 10 tỷ

Ống và phụ kiện u.PVC, PPR, OLDĐ

2017

admin

Bình luận (0)

Viết bình luận của bạn

Vui lòng điền Captcha trên trước khi gửi bình luận

Tin tức liên quan