CT1 Gamuda (Dự án Zen Resident)

1450 lượt xem
CT1 Gamuda (Dự án Zen Resident)
CT1 Gamuda (Dự án Zen Resident)
  • Thời gian thực hiện: 2017
  • Sản phẩm: Ống và phụ kiện u.PVC, PPR, OLDĐ
  • Giá trị (đồng): Hơn 18,7 tỷ
admin

Bình luận (0)

Viết bình luận của bạn

Vui lòng điền Captcha trên trước khi gửi bình luận

Tin tức liên quan