Dự án An Bình City

2343 lượt xem
Dự án An Bình City
Dự án An Bình City
  • Thời gian thực hiện: 2017
  • Sản phẩm: Ống và phụ kiện u.PVC, PPR, QLDĐ
  • Giá trị (đồng): Hơn 42 tỷ
admin

Bình luận (0)

Viết bình luận của bạn

Vui lòng điền Captcha trên trước khi gửi bình luận

Tin tức liên quan