Bịt xả thông tắc

Ống và phụ tùng uPVC theo tiêu chuẩn BS EN ISO hệ inch dùng trong lĩnh vực thoát nước; có khối lượng nhẹ và có thể chịu được áp suất theo công bố. Lưu ý: nhiệt độ sử dụng cho phép ≤ 45°C.

Tính giá sản phẩm Bịt xả thông tắc

Nhờ tính linh hoạt cao, ống và phụ tùng nhựa đã dần dần thay thế các vật liệu truyền thống như sắt tráng kẽm, gang, bê tông cốt thép, v.v.. trong lĩnh vực thoát nước. Ống và phụ tùng uPVC ( Unplasticized Poly Vinyl Clorua) được sử dụng phổ biến hơn cả nhờ các đặt tính nổi trội của nó. Ống và phụ tùng uPVC có khối lượng nhẹ, có thể chịu được áp suất theo công bố, dễ lắp đặt, tổn thất thủy lực do ma sát thấp, chi phí bảo dưỡng không đáng kể. Lưu ý: nhiệt độ sử dụng cho phép ≤ 45°C.

Sản phẩm liên quan

danh mục sản phẩm