công ty tnhh nhựa thiếu niên tiền phong miền trung

Tel: (+84 238) 3791268
Fax: (+84 238) 3791244
Lô C, Khu công nghiệp Nam Cấm, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong chi nhánh nghệ an