công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong

Tel: (+84 225) 3813979
Fax: (+84 225) 3813989
Số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng
công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong chi nhánh hải phòng