Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Quan hệ cổ đông
STT Tiêu đề Mô tả Download
1 Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2014
2 Số 70 NTP - Thông báo v/v niêm yết bổ sung và giao dịch cổ phiếu - Nhựa Tiền Phong
3 Thông báo của sở GDCK Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu bổ sung
4 Số 69/NTP - Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho số chứng khoán bổ sung
5 Số 594/TB – Sở GDCK Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu NTP
6 Quyết định số 373/QĐ – SGDHN ngày 09.7.2014 của Sở GDCK Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu NTP
7 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
8 Nhựa Tiền Phong ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
9 Điều lệ công ty
10 Quyết định của HĐQT về việc thay đổi vốn trong điều lệ công ty
11 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu
12 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
13 Công văn UBCK v/v phát hành cổ phiếu.
14 Công bố thông tin phát hành cổ phiếu
15 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014
16 Điều lệ công ty (19-4-2014)
17 Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014
18 Biên bản họp Đại hội cổ đông 2014
19 Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2014
20 Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2013 - Bản Tiếng anh
21 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013 - Bản Tiếng anh
22 Báo cáo thường niên năm 2013
23 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT
24 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013
25 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Phân tích dự án đầu tư máy sản xuất ống HDPE đường kính 2000 mm
26 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Phân tích dự án đầu tư máy sản xuất ống hai vách
27 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Kế hoạch đầu tư thường xuyên
28 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Những nội dung sửa đổi trong điều lệ công ty
29 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Dự thảo điều lệ công ty
30 Tài liệu ĐHCĐ 2014 - Phương án phát hành cổ phiếu

Mọi thông tin cần biết khác xin liên hệ

  • Ông Nguyễn Văn Thức - Thư ký công ty
  • Tel: +(84 31) 3640954
  • Fax: +(84 31) 3640133
  • thucnv@nhuatienphong.vn