Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Quan hệ cổ đông
STT Tiêu đề Mô tả Download
1 Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn Hồ Phi Hải từ 19-1-2015
2 Báo cáo quản trị công ty năm 2014
3 Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2014 so với cùng kỳ năm trước
4 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 16.1.2015
5 Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2014
6 Công bố thông tin bất thường 24h - Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014
7 Thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn Windstar Resources Limited từ 17-12-2014
8 Giải trình chênh lệch LNST BCTC hợp nhất quý 3 năm 2014 so với cùng kỳ năm trước
9 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014
10 Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2014
11 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán giữa niên độ năm 2014 - Bản Tiếng Anh
12 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán giữa niên độ năm 2014
13 Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán giữa niên độ năm 2014 - Bản Tiếng Anh
14 Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán giữa niên độ năm 2014
15 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014
16 Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Sản xuất
17 Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Kỹ thuật
18 Nghị quyết của HĐQT v/v kiện toàn Ban điều hành
19 Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2014
20 Số 70 NTP - Thông báo v/v niêm yết bổ sung và giao dịch cổ phiếu - Nhựa Tiền Phong
21 Thông báo của sở GDCK Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu bổ sung
22 Số 69/NTP - Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho số chứng khoán bổ sung
23 Số 594/TB – Sở GDCK Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu NTP
24 Quyết định số 373/QĐ – SGDHN ngày 09.7.2014 của Sở GDCK Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu NTP
25 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
26 Nhựa Tiền Phong ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
27 Điều lệ công ty
28 Quyết định của HĐQT về việc thay đổi vốn trong điều lệ công ty
29 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu
30 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Mọi thông tin cần biết khác xin liên hệ

  • Ông Nguyễn Văn Thức - Thư ký công ty
  • Tel: +(84 31) 3640954
  • Fax: +(84 31) 3640133
  • thucnv@nhuatienphong.vn