Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong

Mọi thông tin cần biết khác xin liên hệ

  • Ông Chu Văn Phương - Phó Tổng Giám Đốc Kinh doanh
  • Tel: +(84 31) 3640973 / 3847022
  • Fax: +(84 31) 3847755
  • Phuongcv@nhuatienphong.vn .............................................................

Phòng Thị trường

  • Ông Ngô Ngọc Tùng - Phụ trách Phòng Thị trường
  • Tel: +(84 31) 3734825
  • Fax: +(84 31) 3840939
  • sales.ntp@nhuatienphong.vn ..............................................................

Phòng Chăm sóc Khách hàng

  • Bà Mai Thị Thanh Mai
  • Tel: +(84 31) 3640066
  • Fax: +(84 31) 3847755
  • hotmail.cskh@nhuatienphong.vn